Giấy Blunt Cyclones URBAN ASSAULT Thơm Lừng Trái Cây The

99,000

  • ✅ Có ống dồn điếu tặng kèm giúp Thượng Khách hoàn thành điếu thảo dược nhanh hơn
  • ✅ Đóng đầy 2 điếu blunt có thể dùng để hút cho 18-20 người

Hết hàng

Translate »