Giấy Blunt Cuốn Sẵn HYPHY Cyclones – RP-0549

94,000VND

  • ✅ Giấy cuốn sẵn
  • ✅ Điếu dài cuốn KING SIZE
  • ✅ Hương vị trái cây the
  • ✅ Ống có 2 điếu tip gỗ
  • ✅ Có ống nhựa đóng điếu

Hết hàng

Translate »