Giấy Cuốn RAW Organic Hemp Kingsize – RP0578

45,000

  • ☀️ Chất liệu: rễ và thân cây tự nhiên
  • ☀️ Kích thước: 110mm
  • ☀️ 32 tờ/1 tệp
  • ☀️ Giấy dài cuốn điếu kingsize
Translate »