Giấy Cuốn Kush Cones – RP0488

92,000

✅Thân thiện môi trường.

✅Cháy chậm, êm đầm. 

✅Giấy KingSize.

Translate »