Giấy Lọc Sunday Hình Nón – RP-0537

23,000VND

  • ? Chất liệu: rể và thân cây tự nhiên
  • ? Kích thước: 60mm
  • ? 50 tờ/1 tệp
Translate »