Giấy Cuốn Thuốc Lá RAW Classic Slim + Filter

65,000

  • ✅ Hãng sản xuất: RAW
  • ✅ Giấy màu vàng nhạt
  • ✅ Giấy không mùi, không vị
  • ✅ Khi cháy không có mùi khét
  • ✅ Giấy dài kingsize 
Translate »