Giấy Cuốn Thảo Dược OCB Black Slim Loại Có Tip

40,000VND

  • ? Chất liệu: rễ và thân cây tự nhiên
  • ? Kích thước: 110mm
  • ? 32 tờ/1 tệp
  • ? Giấy dài cuốn kingsize có kèm giấy lọc
Translate »