Boong Thủy Tinh Con Sứa – DC0604

975,000

✅Chén: 18mm. 

✅Độ lên khói đầm êm. 

✅2 tầng lọc, có ice catcher.

Translate »